در روز پایانی نمایشگاه تلکام ۲۰۱۸ درمورد دستاوردهای جدید شرکت و نحوه برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی و استقبال مردم مصاحبه ای با آخرین خبر داشته لینک خبر و متن کامل بعد از اتشار به اطلاع شما خواهد رسید.

 

ارادتمندشما

امیر اکرمیه